Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holy War...Chapter Six

30. 6. 2010

Palác se již téměř vyprázdnil. Poté, co si Spectres vyslechli Pandořina a posléze i Hadesova slova, se postupně vytráceli. Minos, Aeacos a Rhadamanthys zůstali. Všichni tři měli ohromnou radost z návratu svého pána a byli odhodláni zajistit mu vítězství ve válce proti Atheně. Hades jim oznámil, že díky jeho moci na světě již brzo nastane Greatest Eclipse, zatmění, které jim přinese vítězství.
"Co tu vy tři ještě děláte?" zpražila je Pandora přísným pohledem a nekompromisně zavelela: "Vraťte se okamžitě na své pozice!"
Soudci se po sobě mlčky podívali a poté jeden po druhém odešli.
Pouze jediný Spectre i se nadále zdržoval v paláci. Nečekaný a jí nevítaný. V tichosti setrvával poblíž kamenného trůnu. 
Pandora se od něj držela v uctivé vzdálenosti a snažila nijak neupoutávat jeho pozornost. Přesto však postavu v černé okřídlené zbroji nespouštěla z očí. Její pán se obrátil směrem k němu a tichým hlasem mu cosi sděloval. Dívka dlouhými černými vlasy se zamračila a ruku za zády zaťala v pěst, až jí klouby zbělely. Ze všeho nejraději by bývalého Phoenixe viděla někde hodně daleko od sebe a Hadese. Ale jelikož on sám ho před chvílí vyzval, aby prozatím zůstal tady a strážil palác - a také jeho - nemohla proti Ikkiho přítomnosti říct ani slovo...

*****

Mezitím se v jiné části Podsvětí odehrával souboj vůlí, když se Griffon Minos pokoušel pomocí Cosmic Marionettion zístkat kontrolu nad tělem Kanona, člověka, který kdysi manipuloval bohem, a nyní nového nositele zlaté zbroje Blíženců. Jeho bratr a dvojče Saga byl považován za nesilnějšího z dvanácti strážců Svatyně a Kanon se mu téměř vyrovnal.
Pro bělovlasého soudce představovalo výzvu učinit právě z tohoto člověka svou novou loutku. Musel vynaložit velké úsilí, než rytíře konečně polapily jeho tenké, neviditelné struny.
Minos s potěšením sledoval, jak Kanon nyní udělá, cokoliv mu přikáže. Chtěl naplno využít toho, že má tohoto bezesporu zajímavého člověka zcela pod kontrolou, jenže ho přerušil Rhadamanthysův hromový hlas.
"Okamžitě ho pusť Minosi! Tenhle patří mně!"

*****

Harphy Valentyne se v té době nacházel tam, kde po smrti končí všichni, kteří se opovážili vyzvat bohy. Přes rameno si nesl další přírůstek - rytíře, který stál proti Hadesovi už od nepaměti. Nyní však Seiya rozhodně nebudil dojem obávaného protivníka. Život z jeho těla téměř vyprchal a jeho kosmos byl sotva patrný.
Spectre udivovalo, že je vůbec ještě naživu. Dlouho tomu tak nebude. Valentyne se zrovna chystal uložit Pegase k věčnému odpočinku v království ledu, když ho vyrušila cizí přítomnost...

*****

Bělovlasý soudce se rychle vzdaloval od místa, kde zanechal zlatého rytíře Blíženců ve společnosti svého kolegy Rhadamanthyse. Cestou však narazil na někoho jiného, s kým by se mohl pobavit - přesněji řečeno na dva ubohé bezvýznamné hmyzáky a jednoho Spectre.
Chesire, kluk připomínající kocoura, se ježil a výhrůžně prskal na dva z Atheniných bronzových rytířů.
Hyoga, blonďatý rytíř Labutě, i dračí rytíř Shiryu se na "kočičákův" výhružný postoj tvářili lhostejně. Zato okamžitě zpozorněli, jakmile se před nimi objevil Griffon.
Když si soudcovy přítomnosti všiml i Chesire, naposledy hrozivě zaprskal, poté se otočil a s výkřikem: "Dejte jim co proto, Minos-sama!" upaloval do bezpečí Hadesova paláce.
Hyoga se Shiryuem si vyměnili tázavé pohledy, ale okamžitě zapomněli na kočičí Spectre, neboť právě čelili nejsilnějšímu ze Tří soudců.
Zaútočili oba zároveň. Minos však ránu ustál a jeho "Gigantic Fether Flap" vzápětí odhodil a omráčil rytíře Draka. Shiryu se sesunul k zemi a již se nezvedl.
Jeho světlovlasý kamarád se pokusil nepřítele zamrazit do věčného ledu, když ho tělo náhle přestalo poslouchat. Spectre právě použil Cosmic Marionettion. Rytíř Labuťě již nebyl svým pánem. Stal se loutkou v Griffonových rukou.
Minos zahýbal prsty a Hyogova ruka se začala poslušně obracet proti svému vlastníkovi. Ze všech sil se snažil zpřetrhat neviditelné nitky, které ho nyní spojovaly s vůlí bělovlasého soudce. Na čele mu vyrazily krůpěje studeného potu. Zaťal zuby a koncentroval se na odpor.
Zlomená paže se spustila podél těla a zůstala bezvládně viset.
Minos se zarazil. Nečekal, že jeho loutka bude až natolik tvrdohlavá. Ale koneckonců, proč ne. Alespoň to pro něj bude větší zábava. Pozvedl druhou ruku v pohybu, při kterém rytíř Labutě rozpřáhl paže a zhroutil se obličejem k zemi.
V posledním momentu Hyoga natáhl obě ruce před sebe ve snaze zmírnit svůj pád. Usykl bolestí, když ucítil prudký náraz a další z jeho kostí praskla vejpůl.
Griffona udivilo, s jakou vervou se rytíř brání jeho nadvládě. Nyní před ním klečel na pokraji svých sil a jeho kosmos již téměř vyprchal. Sledoval, jak se snažil ignorovat bolest a zkoncentrovat poslední zbytky svých sil v jediném útoku. Gestem mu zavelel: "Zůstaň ležet!"
Podsvětím se znovu rozlehl ten zlověstný  zvuk, napovídající, že se rytíř opět vzpírá rozkazům svého samozvaného pána. Stál na přeražených nohou. Do bezvládných paží vlil tolik životní síly, aby je spojené dokázal zvednout vysoko nad hlavu. V jeho mysli se ze tmy vynořila vzpomínka na přítele a učitele Camuse, díky jehož výcviku nyní nejsilnější ze tří soudců zanedlouho usne věčným ledovým spánkem.
"Aurora Execution!"

*****

V  podsvětním paláci všem přítomným přeběhl mráz po zádech. Chesire se lekl a schoulil se za Pandořinu dlouhou sukni. Dívka vrhla tázavý pohled na vládce Podsvětí. Ikki spatřil, jak se jeho pán na okamžik mírně zachvěl.
"Stalo se Vám něco, Hades-sama?"
Tmavovlasý hoch vstal ze svého trůnu. Udělal několik kroků vpřed, ale poté si to rozmyslel, vrátil se a opět se posadil. "Minosův kosmos zmizel..." oznámil svým nepřítomným hlasem.
Vzápětí sálem prolétla neviditelná síla, která rozrazila mohutná vrata, a všichni spatřili něco v této části říše mrtvých dosud nevídaného. Z rudě zbarveného nebe se k pusté skalnaté zemi snášely droboučké sněhové vločky...

Zavládlo tísnivé ticho. Dívka v černých šatech nervózně přešlapovala namístě. Z toho, co jí řekl Chesire, bylo jasné, že se zlatým rytířům podařilo dostat se až k nim do Podsvětí. Nejsilnější ze tří soudců padl. Nic nesmí ohrozit plány jejího pána.
Její vztek se zvětšoval. Kéž by si ho mohla vybít na tom modrovlasém klukovi. Náhle si Pandora vzpomněla na Runa, Minosova oblíbeného poskoka, a na to, že si s ním chce ještě vyřídit jistou záležitost. Při té příležitosti by se jí třeba mohlo podařit zjistit něco o zbylých rytířích.
Vydala se tedy pryč...

*****

Daleko v chladném objetí ledu vyhasínal další život. Rhadamanthysův služebník Valentyne spočíval uprostřed mělké jámy, kterou vyhloubilo jeho tělo zasažené Pegasovým nenadálým útokem. Nebo snad spíše Atheniným? Bohyně, která Seiyovi přišla na pomoc, mu na krátkou chvíli propůjčila část svého kosmosu, a to se stalo příčinou Valentynova pádu.
Bojoval s Pegasem ze všech svých sil, ale ani to nestačilo na jeho porážku. Nyní mu již nezbývalo mnoho času. Nelitoval toho, že zemře. Odejde za svým pánem Rhadamanthysem, jehož kosmos před malou chvílí vyhasl společně s Kanonovým.
Hades přišel o dalšího mocného a loajálního Spectre. Shun ztratil člověka, se kterým vyrůstal.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...

(Hyoga, 3. 7. 2010 17:28)

Je to dobrý, ale nějak mě to přestává bavit, když necháváte skoro všechny umřít. Ani se mi to nechce číst dál.